Általános Szerződési Feltételek

Felhasználási feltételek

A Felhasználási feltételek hatálya

Jelen "Felhasználási feltételek" a honettsuli.hu címen elérhető honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a honettsuli.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

Érintett felek

Szolgáltató: Honett Szerviz Zrt. székhely: 2220 Vecsés, Széchenyi utca 10-12; elérhetőség: 06 29 555 901. Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált. A felhasználó elnevezése az oldalon való kommunikáció során "tag". Felhasználó csak természetes személy lehet.

Az oldal célja, a szolgáltatás leírása

A honettsuli.hu oldal étkezés rendelés és kifizetéshez ad felületet és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt.

A Felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően a felhasználókatbejelentkezéskor tájékoztatja.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele, regisztráció

Az oldal szolgáltatásait csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. Regisztrálni csak természetes személyek jogosultak. A regisztrációs lapon megjelölt adatokat kötelező megadni.

Jelszó-használat, biztonság

A felhasználó jelszavát csak a felhasználó ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, "erős" jelszót választani és azt titokban tartani. A jelszó erősségét növeli:
− Ha a jelszó nem a felhasználóra jellemző szó (pl. keresztnév, becenév),
− Ha a jelszó hat karakternél hosszabb,
− Ha a jelszó tartalmaz kis- és nagybetűt, számot, egyéb szimbólumot.
A szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a felhasználó nem megfelelő jelszót választott vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette. Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az új jelszó elküldését követően a szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.

Az oldal szolgáltatásai

A regisztrációt követően a felhasználó jogosult az oldal szolgáltatásait igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy  a szolgáltatások körét módosítsa.
− Diákok és tanárok ebédrendelésének nyilvántartása és teljes adminisztrációja.
− Gyorsabb, zárt és egyszerűen visszakereshető az étkezések befizetése, módosítása.
− csak bankkártyás fizetésre van lehetősége a Felhasználónak
− A rendeléseket többféle menüből is lehet választani és a programban lehetőség van a kiválasztásra.

A Szolgáltatás igénybevételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
− Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
− Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
− Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
− Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
− Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.
A fentieken túl a szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja.

Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa. A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A szolgáltató nem felelős a felhasználó adatainak felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért. A szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.

Vevő elállási joga

Ön az élelmiszeráru átvételét követően elállásra nem jogosult tekintettel "a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól" szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 29.§ (1) bekezdés d) pontjára, mely szerint a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékekre az elállási jog nem vonatkozik.
Egyebekben Ön a megrendeléstől a feltételek szerint a megrendelését módosíthatja vagy lemondhatja az előző munkanap 9 óráig.

Az átvett étel kezelése, garancia

Az ételeket a hűtőlánc megszakadása nélkül szállítja ki a Szolgáltató. Az étel átvételét követően a helytelen tárolás, kezelés és szavatossági időn túli felhasználása miatti esetleges minőségromlásért felelősséget a Szolgáltató nem vállal!

 

 

Adatvédelmi irányelv

Bevezető rendelkezések

Ez az Adatvédelmi irányelv honettsuli.hu a Weboldalra érvényes. Amennyiben nem ért egyet ezen Adatvédelmi irányelvvel, kérjük, ne használja ezt a Weboldalt. Elkötelezettséget vállalunk a Webhelyet látogatók személyes adatainak védelme mellett.

Személyes információk

A feltett kérdések megválaszolása, kérések teljesítése, vagy egyéb interaktív ügyfélprogramok kezelése miatt szükségessé válhat bizonyos személyes információk bekérése, mint a név, cím, e-mail cím és telefonszám. Ha szolgáltatást kér vagy adatokat küld erre a Webhelyre, szükségünk lehet további információkra, melyek a kérés feldolgozásához, illetve teljesítéséhez szükségesek. Mindemellett, hacsak jogszabály elő nem írja, ezeket az információkat hozzájárulásuk nélkül nem közöljük harmadik féllel. A felhasználók által megadott személyes információkon felül, ezen Webhely használhat olyan technológiát, amely lehetővé teszi számunkra, hogy bizonyos műszaki információkat gyűjtsünk, mint például adatokat az Internet protokoll címről (IP), a számítógépek operációs rendszeréről, a böngészők típusáról, forgalmi mintákról és bármilyen kapcsolódó webhely címekről. Annak ellenére, hogy a személyes adatok továbbításával kapcsolatban mindig merülnek fel kockázatok, tekintet nélkül arra, hogy az személyesen, telefon vagy Interneten történik és nincs olyan technológiai rendszer, amely tökéletesen biztonságos vagy feltörésbiztos lenne, minden tőlünk telhető erőfeszítést megteszünk a megfelelő intézkedések megtételére a személyes információk jogosulatlan elérésének, nem megfelelő használatának vagy helytelenségének megakadályozása és ezek kockázatának minimalizálása érdekében.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Azzal, hogy belép a honettsuli.hu oldalra, Ön feltétel és kivétel nélkül elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A honettsuli.hu oldalon található tartalom a honettsuli.hu szolgáltatójának szellemi tulajdona. A honettsuli.hu oldal szolgáltatója fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldalon közölt tartalom egészének vagy részeinek terjesztése,értékesítése.

A honettsuli.hu szolgáltatója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhasználási feltételeket részeiben, vagy egészében, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

A honettsuli.hu-n történő megrendelés igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció során Ön személyes adatokat fog megadni. (e-mail cím) A honettsuli.hu tudatában van a személyes adatok fontosságának és védelmének, ezért a ránk bízott adatokat tiszteletben tartjuk, és azokat bizalmasan és körültekintően dolgozzuk fel. Azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, harmadik fél számára, a törvényben meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem adjuk ki.

A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény).

Az összes adatfeldolgozási művelet az adatvédelmi nyilatkozatnak és a vonatkozó törvényeknek megfelelően kerül végrehajtásra. A honettsuli.hu nem adja és nem cseréli el az Ön adatait. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön beleegyezését adja, hogy a honettsuli.hu adatait a nyilatkozatban ismertetett módon feldolgozza. 

 

Bankkártyás fizetéssel kapcsolatos tudnivalók

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat weboldalunkon. A kiválasztott ételek megrendelése után Önt a Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.